QA & Testare

• Management Administrativ
• Management Tehnic
• Management Strategic
• Asigurarea calitatii QA
• Exploatarea
• Diseminarea
• Managementul de Inovare şi de proprietate intelectuală

 

Activitatile de proiectare si dezvoltare de proiecte pastreaza in general conformitatea cu standardele  si aderă la conceptele si cerintele din standardul IEEE pentru „Planul de Asigurarea a Calitatii Software”. Următoarele documente sunt utilizate ca ghiduri directoare sau ca nivele de referinta în proiectare şi activităţile de dezvoltare:

• Standard IEEE 730-2002, standard IEEE pentru Planuri de Asigurare a Calităţii Software
• standardul IEEE 830-1998 şi standardul IEEE 1233-1998 "Ghiduri pentru software/sisteme pentru specificarea cerintelor"
• Standard IEEE 1016 "Metoda recomandată pentru Descrieri de Proiecte Software "
• Standard IEEE 12233 "Ghid pentru Dezvoltarea Specificaţiilor Cerinţelor de sistem"
• IEEE Standard 830 "Metoda recomandată pentru Specificarea Cerintelor Software"
• Organizaţia Internaţională pentru Standardizare, "Tehnologia informaţiei - software de evaluare a produselor", cu serie de standarde 14598;
• Organizaţia Internaţională pentru Standardizare, "Software Engineering - produs de calitate",  cu seria de standarde 9126;
• Proiect UE note de raportare: "Ghiduri pentru proiecte integrate, reţelele de excelenţă, Proiecte de Cercetare sau de  Inovare, Acţiuni de coordonare şi Acţiuni specifice de sprijin"
 
Sarcini de Evaluare si de întreţinere

• Furnizarea de sisteme software la  utilizatorul final
• Definirea  mediului de testare şi a criteriilor de evaluare pentru aplicatiile pilot
• plicaţii pentru configurare şi validare
• Evaluarea aplicatiilor pilot

Metodologia de selectare a criteriilor de evaluare va tine cont de: Gama de aplicabilitate, relevanţa, fezabilitatea şi acceptare largă. Metodologii candidate care vor fi folosite în procesul de evaluare şi de măsurare includ „Capability Maturity Model for Software” şi standardele  ISO / IEC 14598 şi ISO / IEC 9126