Sisteme E-Health

Domeniu: e-Health

Proiect: CardioNet

Descriere: Sistem medical distribuit pentru monitorizare pacienti cu afectiuni cardiologice. Proiectul este in curs de realizare.

Realizatori: SC CIA SA partener intr-un consortiu PN2/P4 de „Cercetare&Dezvoltare” software aplicativ, coordonat de UTCN Cluj-Napoca.

Medii de dezvoltare: MS Windows Server 2003, MS SQL 2005, IIS, ASP.NET, VB.NET, C#.NET

 


[CardioNET_Portal]
 [CardioNET_Overview]
 CardioNET Portal Event-Driven Logical Architecture [1]  CardioNET system - general overview [2]

 

Imaginile [1] si [2] sunt extrase din lucrarea "Ontology-based Remote Medical Service Provisioning for Patients with Cardio-vascular Deseases".
Pentru lista completa a lucrarilor colectivului de cercetare CIA, va rugam sa vizitati sectiunea "Cercetare & Dezvoltare IT&C"