Solutii

Solutii IT&C bazate pe sisteme n-tier  distribuite 

 

SC CIA SA are un departament de dezvoltare software cu experienta dobandita prin  proiectarea si dezvoltarea de aplicatii complexe folosind tehnologii IT&C moderne, pe platforme de dezvoltare eterogene. Majoritatea proiectelor realizate cuprind:

 • dezvoltări în limbaje moderne: C#.NET,  VB.NET, ASP.NET, C, C++;
 • scripturi sau aplicaţii Java sau  VBA, utilizând modele obiectuale;
 • dezvoltari pentru platforme diverse: MS Windows, Win32 API,  MS SQL, *NIX, Oracle, IBM, MySQL, DB2;
 • dezvoltari de solutii  WEB  pe baza de arhitecturi  OOP si  SO.

 

SC CIA SA realizeaza  aplicaţii distribuite cu  acces prin Internet, cu asigurarea de suport in diverse limbi si asigura infrastructura pentru gazduire si servicii de date.

Tehnologiile de dezvoltare sunt aplicate pentru infrastructuri complexe continand:  servere, desktop workstations (ws) si mobile workstations,  sisteme cu microcontrolere, senzori.

 

Platforme UNIX

 • Instrumente de dezvoltare: GNU C++
 • Limbaje: C++, awk, Korn shell
 • Tehnologii:

Platforme WINDOWS

 • Instrumente de dezvoltare: MS Visual Studio, NHybernate,MS Office, Crystal Reports
 • Limbaje: C, C++, C#,Visual Basic, DHTML, JavaScript, VBScript, Java, PL/SQL, XML/XSL
 • Tehnologii: ASP, MS BackOffice, MySQL, SQL Server 2005, Oracle9i, Java Servlets, JSP, J2EE/EJB, .NET
 • Biblioteci şi instrumente: MFC, ATL, STL, NHybernate, MS Office object model

Java

Am construit module Java inter-platformă, cu capabilităţi interconectare, conexiuni la baze de date şi interfeţe grafice de utilizator.

 • Instrumente de dezvoltare: Borland JBuilder, MS Visual J++, pHp
 • Tehnologii: JDBC, applet-uri Java, servlet-uri Java, JSP, J2EE/EJB
 • Limbaje: Java
 • Biblioteci şi instrumente: JMF

 

Solutii pentru Data processing

- Proiectare & Implementare:  Baze de Date, Module OLAP si Data Warehouses

            - Gazduire date si portaluri.